Mỹ chi hệ bưởi to, chắc chắn đầu ti rất hồng

Lê Đức Thọ, Gò Vấp