Ngọc anh hoa khôi xinh đẹp- bím nhiều nước- thích vét máng

Gái gọi hải dương